Welkom bij de digitale rommelmarkt!

Een deel van de Lentefair bestaat uit de rommelmarkt. De rommelmarkt is in 'onze handen', het is dus niet mogelijk hier zelf aan deel te nemen. Wel kunt u spullen inleveren; denk aan boeken, spellen, puzzels, speelgoed, elektrische apparatuur enzovoort. Dit kan worden ingeleverd op vrijdag 19 mei tussen 10:00 en 17:00 uur op het kerkplein van de Hersteld Hervormde Kerk, Abelenlaan 41, in Ouderkerk aan den IJssel.


Grote stukken voor de rommelmarkt worden soms ook hier op de website getoond. Als hier belangstelling voor is, kan er contact opgenomen worden per e-mail: lentefair@hhgouderkerkeo.nl.

Harmonium

Antieke kast

Heeft u interesse of vragen? Neem contact op via lentefair@hhgouderkerkeo.nl.